Thursday, October 4, 2012

Батьки для Батьків: Зустріч № 2 (Parents-for-Parents: Meeting #2)


Батьки для Батьків: Зустріч № 2
3 жовтня 2012 року в рамках проекту «Батьки для Батьків» - «Крокус» організував другу зустріч для батьків, на яку в якості тренера було запрошено голову Міського Товариства дітей-інвалідів та їх батьків «Аюрведа», Володимира Крижанівського (детальнішу інформацію про «Аюрведу» можна знайти на сайті товариства http://edu.aurveda.org.ua/). Товариство має досвід у сфері інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами у навчальних закладах Білої Церкви (Київська область). Володимир Крижанівський приїхав до Коломиї, щоб поділитися цим досвідом, а також поговорити з батьками дітей з особливими потребами про важливість інклюзивної освіти. Діти з особливими потребами повинні ходити до школи разом з іншими дітьми, а не сидіти вдома та отримувати лише обмежену індивідуальну домашню освіту. Інклюзивна освіта стане першим кроком до їхньої інтеграції у суспільстві.
У тренінгу взяли участь 18 батьків. «Крокус» став ініціатором зустрічей для батьків, щоб познайомити їх між собою, сприяти обміну ідей та думок та надихнути до взаємодопомоги у майбутньому. Протягом наступних двох місяців «Крокус» планує провести ще чотири зустрічі.
Даний проект фінансується Грантом для Волонтерів Корпусу Миру США – СПА.

Parents-for-Parents: Meeting #2
On October 3, 2012, "Crocus" organized the second Parents-for-Parents meeting with guest speaker Vladimir E. Kryzhanivsky, Chairman of  "Aurveda" Society for Disabled Children and their Parents (http://edu.aurveda.org.ua/).  "Aurveda" has experience implementing inclusive education for special needs students in a school in Bila Tserkva, Kyiv region.  Vladimir came to Kolomyia to share his experiences and to speak to the parents of special needs children about the importance of inclusive education.  Special needs children need to attend school with other children, not to stay at home and receive a secluded, individual education.  This is the first step to becoming part of an integrated society.

There were a total of 18 parents that came to this meeting.  "Crocus" has organized a series of these Parents-for-Parents meeting to allow parents to meet each other, exchange ideas/information, and to help support each other.  There will be four more meetings scheduled in the coming months.

This project was funded by a Peace Corps SPA Grant.


 Роман з гордістю тримає в руках нові брошурки «Крокусу», в яких можна знайти чудові поради щодо спілкування з людьми з особливими потребами. Фото з Романом також надруковані у брошурі. Англійську та українську версію брошур можна завантажити тут.

Roman proudly showing our printed leaflets about "How to Communicate with People with Special Needs".  Roman's photographs are featured in the leaflet.  Download the leaflet here: English and Ukrainian versions.


Папка для інформаційних матеріалів, яку отримали батьки під час зустрічі. 

Materials folder for each parent. 


Інформаційні матеріали, серед яких – зібрання порад та вказівок «Виховуємо сонячних дітей: Довідник для батьків» (довідник створений Міським Товариством дітей-інвалідів та їх батьків «Аюрведа» у Білій Церкві за ініціативи та сприяння волонтера Корпусу Миру США в Україні, Марії Ноєс). 


Printed materials including a guide “Raising our Disabled Children: A Parental Guide” produced by "Aurveda" Society for Disabled Children and their Parents in Bila Tserkva (with the help of U.S. Peace Corps volunteer Maria Noyes)
Батьки повинні були написати ім’я своєї дитини з особливими потребами посередині сонечка, а потім дописати ще 8 імен тих людей, які їх підтримують. Мета такої вправи – дати батькам змогу зрозуміти, що їх є кому підтримувати у суспільстві. 


Each parent was to write the name of their special needs child at the center of a sun.  The parents were then instructed to write the names of 8 individuals that helps to support their child.  This was an exercise to illustrate to the parents that they have a whole "army" of supporters in the community.

Директор Коломийського педагогічного коледжу вітає батьків, які беруть участь у тренінгу

The Director of the Kolomyia Teacher's College greeting our parents.


Батьки отримали багато корисної інформації, яка іноді сприймалася досить емоційно. Вони мали змогу познайомитися між собою і зрозуміти, наскільки важливою є інклюзивна освіта та взаємодопомога в майбутньому. «Крокус» планує організувати ще декілька зустрічей «Батьки для Батьків». 


It was an informative, and sometimes, emotional meeting.  The parents were able to get acquainted with each other, understand the importance of inclusive education, and help each other in the future.  "Crocus" will be organizing future Parents-for-Parents meetings. 

No comments:

Post a Comment