Tuesday, August 30, 2011

Crocus - What's it All About?


Крокус це гарна, яскрава квітка, що символізує силу і зростання своєю здатністю виживати в суворих умовах кінця та початку зими в Україні. Квітка крокус має можливість пробитися  через сніг і розпустити яскраві пелюстки фіолетового, жовтого і оранжевого кольорів.

Благодійний фонд підтримки дітей та молоді з інтелектуальною обмеженістю у Коломиї називається "Крокус". Життя людей з обмеженими можливостями можна порівняти з життям квітки крокус. Весняний цвіт крокусу – це життя, яке дали цим дітям батьки, а осінній цвіт крокусу – це майбутнє життя, яке подарують їм люди, що їх оточують у громаді і суспільстві.
В організації дітей і молоді люди почувають себе комфортно, не відчуваючи своєї обмеженості і спілкуються як рівний з рівним.

Новий логотип «Крокусу» включає в себе яскраві кольори, рух, індивідуальність і спільноту. Відбиток руки поміщений на "O" в KPOKУC представляє кожну особу з організації. Кілька рук, що символізують співтовариство, замінили пелюстки квітки крокус, а злегка зігнуті пальці демонструють позитивний рух. Яскраві кольори - це особистість з інтелектуальною обмеженістю.
Дизайн логотипу люб'язно виконала Жасмин Ву (http://www.dasgoot.com/).The Crocus is a beautiful, vibrant flower that symbolizes strength and growth by its ability to thrive in the harsh late-winter months in Ukraine.  The Crocus flower has the ability to come up through the snow and bloom with bright purple, yellow, and orange colors.

The Charitable Fund for Youth with Special Needs in Kolomyia is called "Crocus".  The life of people with disabilities can be compared to the life of a crocus flower.  In the Spring, the parents give these children life.  The Autumn represents a future life, which will be given to them by the people that surround them in the community and society.  In such an organization as “Crocus”, children and youth feel comfortable without feeling limitations and can communicate as equals.

The new Crocus logo includes vibrant colors, movement, individuality and community.  The hand print placed at the "O" in KPOKC represents the individual.  The multiple hands replace the Crocus flower petals to represent community, and the fingers are slightly curved to show positive movement. The colors are vibrant like the personality of the special needs population.   
Logo design courtesy of Jasmine Woo (http://www.dasgoot.com/)


No comments:

Post a Comment